Coronavirus – HR-maatregelen Aangepaste werkorganisatie (NMBS)

© VSOA Spoor
© VSOA Spoor
© Pixabay
© Pixabay

(27/03/20) - Sinds 23 maart treedt een aangepast en afgeschaald transportplan in werking. Zoals toegelicht door onze CEO in haar boodschap van 19 maart is dit het aangewezen antwoord op de specifieke context waar we door het Corona-virus mee geconfronteerd worden.


Enerzijds zijn vele collega’s ziek en moeten we extra rekenen op wie gezond en inzetbaar is. Anderzijds stellen we ook vast dat er door de mindere reizigersaantallen en toelevering door leveranciers bepaalde activiteiten kunnen wegvallen of in mindere mate kunnen worden uitgevoerd.

Daarenboven is het natuurlijk ook essentieel dat we het werk zo organiseren dat we de geldende richtlijnen qua social distancing, respecteren en dat iedereen zijn werk in correcte omstandigheden kan uitvoeren. Wij als NMBS zijn immers expliciet door de Regering aangeduid als één van de cruciale sectoren, die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking.

In die context heeft het Sturingscomité op 17 maart zijn rol opgenomen als uniek sociaal overlegorgaan voor alle maatregelen die de verspreiding van het Corona-virus moeten tegengaan.

Daartoe heeft het Sturingscomité een reeks aan HR-maatregelen goedgekeurd die kunnen worden ingevoerd op niveau van de Belgische spoorwegen. Deze maatregelen zijn identiek voor HR Rail, Infrabel en NMBS, maar elke entiteit zal, rekening houdend met haar specifieke noden en kenmerken van haar métiers, de meest aangewezen maatregelen implementeren.

In grote lijnen komen de maatregelen erop neer dat:

 • Het telewerken maximaal benut wordt;

 • Daar waar telewerken niet mogelijk is, de arbeidsorganisatie wordt aangepast om ervoor te zorgen dat het vervoersplan kan uitgevoerd worden;

 • Klassikale opleidingen opgeschort worden;

 • De maatregelen inzake schoonmaakvoorwaarden en frequentie herbevestigd worden.

Hoe garanderen wij de continuïteit van de dienst?

Wij passen, voor het verkorten of verlengen van de prestaties, de voorziene wettelijke en reglementaire maatregelen toe:

 1. Verlenging van de duurtijd van de normale prestaties
 : De voorziene prestaties van het personeel dat nodig is om de continuïteit van de dienst te verzekeren, kunnen door de onmiddellijke chef verlengd worden, tot de reglementair bepaalde maxima.
 2. Gebrek aan personeel : 
In dit geval kunnen de voorziene maatregelen in geval van buitengewone toename van het werk toegepast worden. Het overwerk kan geïmplementeerd worden tijdens een vastgelegde periode.
De arbeidsduur kan uitgebreid worden naar 11u per dag en 50u per week, behalve voor het stelsel van het treinpersoneel.
 3. Overmacht
 : In geval van overmacht kan overwerk geïmplementeerd worden zonder voorafgaandelijke toestemming. Een voorbeeld hiervan is de verplichting om te wachten op de aankomst van zijn vervanger.
 4. Verkorte prestaties
 : Prestaties kunnen ingekort worden om later tijdens de dag prestaties te hernemen in afwachting van werkzaamheden die voortvloeien uit onvoorziene omstandigheden (in dit geval een uitzonderlijk groot aantal afwezigen).
 5. Verplaatsen van niet-benuttigde dagen in het kader van deeltijdse arbeid
 : Omwille van dienstnoodwendigheden kunnen de dagen van niet-benutting in het stelsel van deeltijdse arbeid tijdens bepaalde periodes verplaatst worden, voor zover het personeelslid zijn akkoord hierover geeft.

Wat zijn de andere mogelijke maatregelen, met betrekking tot verlof, om de dienstverlening te garanderen?

 • Het toegekende verlof kan gewijzigd of ingetrokken worden in geval van dwingende redenen betreffende de dienstverlening. Uiteraard trachten we zoveel mogelijk te lange periodes van opeenvolgende werkdagen te vermijden.
 • Uitbetaling van de achterstallige compensatieverlofdagen opgeschort
 • Gezien de huidige context is de toepassing van het bericht H-HR 8 – 2020 over de uitbetaling van achterstallige compensatieverlofdagen opgeschort. Een nieuwe raadpleging zal op een later, gepaster tijdstip worden gehouden. Deze dagen kunnen gebruikt worden om de werkroosters te plannen en aan te passen.
 • Saldo verlof 2019
 • Rekening houdend met de dienstnoodwendigheden, is het resterend verlof van 2019 op te nemen voor 30/4.

Welke andere wijzigingen zijn er mogelijk met betrekking tot het werkregime ?

 • Voor het treinpersoneel laat de reglementering (wat de reeksen betreft) afwijkingen toe in geval van overmacht of wegens dwingende eisen van het verkeer.
 • Conform het reglement, en in functie van de noden van de dienstverlening, kan de werkorganisatie worden aangepast, in het bijzonder de aanpassing van het stelsel 3x8.
 • Werknemers kunnen (thuis of op een door de werkgever te bepalen locatie) in reserve geplaatst worden zodat ze oproepbaar zijn om ingezet te worden tijdens deze reservedienst (dus als een prestatie-dag, met behoud van premies).
 • Op bepaalde plaatsen en op bepaalde momenten is het mogelijk dat de voorgestelde oplossingen hierboven niet zullen voldoen en dat geen enkel werk meer kan opgedragen worden aan de medewerkers. In die gevallen kan de directie beslissen om het betrokken personeel in dienstvrijstelling te zetten zonder behoud van productiviteitspremies.

Vragen?

Aarzel niet om HR@YourService te contacteren per telefoon via 0800/85208 of per mail aan HR@YourService van jouw district.
Van harte dank beste collega’s voor jullie inzet tijdens deze moeilijke periode. Draag goed zorg voor elkaar zodat we samen deze periode zo sereen mogelijk kunnen overbruggen.

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.  Door verder te surfen, stem je in met het gebruik hiervan.

Meer infoSluiten