Verlof : wij werden gehoord

© pixabay
© pixabay

(02/04/20) - Na onze verschillende tussenkomsten is de directie van de NMBS teruggekomen op zijn beslissing. 
Het VSOA-Spoor blijft steeds tot uwer beschikking voor verdere informatie.

Naar aanleiding van de verlenging van de lockdownperiode waarin ook de paasvakantie valt stellen velen onderons zich de vraag, wat er dient te gebeuren met het aangevraagde verlof tijdens deze periode.
Een normale ongerustheid lijkt ons.

Congés pendant la période de confinement

Voici ce qu’il faut en retenir concrètement, pour Infrabel :
1. Les demandes d'annulation de jours libres déjà planifiés pendant cette période de crise seront approuvées par votre chef immédiat ;

2. Voor de statutaire medewerkers, de verloven 2019 dienen opgenomen te worden tot 30 juni 2020.

De toepassingsregels aangaande deze verlenging zullen gebeuren :

  •  In functie van de dienstnoodwendigheden
  • Met toestemming van uw divisiechef/onmiddelijke chef

3. Alle andere toekenningsmodaliteiten van verlof blijven van toepassing.

Wat moet men concreet onthouden voor NMBS :

Verlof 2019 : tot wanneer mag ik mijn verlof van 2019 opnemen ?

De algemene voorwaarden zoals voorzien blijven van toepassing. Het verlof 2019 dient opgenomen te worden voor 30 april 2020.

Een uitzondering blijft mogelijk :

  • Eventueel tot 30 juni 2020 in functie van de dienstnoodwendigheden
  • Met akkoord van uw divisiechef/onmiddelijke chef

Verlof 2020 : Mag ik mijn aangevraagde en ingeplande verlofdagen annuleren tijdens deze coronaperiode ? De annulatie van het verlof is toegestaan. Voor de nieuwe aanvragen dient men wel rekening te houden met de dienstnoodwendigheden en de reeds toegekende verlofperiodes aan de collega’s.

À la reprise du plan de transport complet et de toutes les activités, il faudra en effet éviter que toutes les demandes de congés ne tombent en même temps et que les vacances d’été et la période de fin d’année soient trop difficiles à organiser.

Na de herneming van het transportplan en alle andere activiteiten is het zeker te vermijden dat alle verloven tegelijk worden opgenomen tijdens de zomerperiode en de eindejaarsperiode.


Daarom zullen de toegestane en de reeds ingeplande verloven tijdens de zomerperiode en de eindejaarsperiode dienen te worden opgenomen zoals ingepland en zoals voorzien in de verlofconsignes van toepassing.


Wie zijn verlof wenst te annuleren in de periode van nu tot 03 mei 2020 kunnen dit doen. Zij moeten wel een nieuwe aanvraag indienen voor een periode tussen 15 september en 15 december 2020.

Wanneer deze periode wegens dienstredenen niet kan worden toegestaan zullen deze verlofdagen op te nemen zijn in de eerste maanden van 2021.

Wat met de ingeplande CX en RX :

Deze dagen blijven toegekend zoals voorzien.
Deze dagen blijven toegekend zoals voorzien.


Wanneer je nog beschikt over achterstallige CX van 2019, voor elke opgenomen dag bovenop deze van het lopende jaar ( overeenkomstig de bundel 541) geeft je recht op een betaling van 50% per opgenomen achterstallige dag 2019.


Deze maatregel werd door NMBS genomen ten gevolge de terugtrekking van de maatregel die de betaling (CX aan 150%) van deze achterstallen toeliet.


Deze uitzonderlijke maatregel wordt toegepast op alle reeds toegekende achterstallige CX (2019) vanaf 16 maart 2020 en dit tot opheffing van deze coronaperiode.

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.  Door verder te surfen, stem je in met het gebruik hiervan.

Meer infoSluiten