De waarheid heeft haar rechten

© pixabay
© pixabay

(22/11/22) - Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront van het Spoorwegpersoneel wenst te reageren op de mededeling van de Directie met betrekking tot de stakingsaanzegging van 29 november.

In dat verband hebben wij verschillende ontmoetingen gehad met de verantwoordelijken van HR Rail en de CEO’s om hen te herinneren aan de redenen die tot die stakingsaanzegging hebben geleid en om te hameren op onze bezorgdheid over de arbeidsomstandigheden van al het spoorwegpersoneel.

In het kader van het afsluiten van dienst- en performantiecontracten en naar aanleiding van de budgettaire beslissingen van de regering hebben wij duidelijke eisen gesteld met betrekking tot de werkgelegenheid en het vooruitzicht op aanwervingen, het herstel van het welzijn van het personeel en om de koopkracht te verbeteren.

Vanuit ons standpunt zouden die elementen het voorwerp moeten uitmaken van onderhandelingen om uiteindelijk een sociaal akkoord voor de komende jaren te kunnen sluiten.

Tijdens het buitengewoon Stuurcomité van 18/11 heeft de Directie zich ertoe verbonden een toekomstig sociaal akkoord te sluiten op basis van onze bezorgdheden over werkgelegenheid en aanwervingen, maar ook over de verbetering van de koopkracht.

Die intentieverklaring was echter niet gebaseerd op cijfers en bleef onder voorbehoud van wat wordt beslist tijdens de Raad van Bestuur van Infrabel op 29/11 en die van de NMBS op 2/12, vooral met betrekking tot de dienst- en performantiecontracten (en bijgevolg de ondernemingsplannen) die zijn aangepast aan de begrotingsrealiteit van het laatste conclaaf.

Bovendien hebben de CEO’s beloofd om in 2022 een eenmalige premie van € 75! toe te kennen aan het voltallige personeel als het Gemeenschappelijk Front de stakingsaanzegging van 29/11 zou intrekken.

Wij waren van mening dat die voorstellen onvoldoende beantwoordden aan de terechte bezorgdheden en aan de verslechtering van de arbeidsomstandigheden van het spoorwegpersoneel. Bovendien is het nog niet zeker of die voorstellen ook concreet zullen worden gemaakt.

Het Gemeenschappelijk Front handhaaft in die omstandigheden de stakingsaanzegging voor 29/11, maar is, als er meer duidelijkheid wordt gegeven, wel bereid om de sociale dialoog voort te zetten met het oog op een toekomstig sociaal akkoord voor het voltallige spoorwegpersoneel.

Philippe DELHALLE
Voorzitter VSOA-Spoor

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.  Door verder te surfen, stem je in met het gebruik hiervan.

Meer infoSluiten